Čistenie rohoží

Nečistota padá do medzipriestoru medzi profilmi na to určeného a tam sa zbiera. Podľa množstva špiny sa musí rohož asi raz týždenne zrolovať a nečistotu spod rohože odstrániť.

Občas sa musí vyčistiť i samotná rohož. Ak je to naozaj potrebné, odporúčame vysokotlakové čistenie. Tu je potrebné vybrať rohož z rámu a v zvislej polohe ju vystriekať vodou. Po krátkom vysušení je možné rohož opäť uložiť do rámu. Rohož je nutné denne vysávať.

Čistenie rohoží, topánka a rohož Čistenie rohoží, metla